Persondatapolitik for Vanløsehøjs Vejlag

Vanløsehøjs Vejlag er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Foreningen behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Indsamling og anvendelse af dine personoplysninger

Foreningen indsamler oplysninger om dig når du indmeldes i Vanløsehøjs Vejlag, ved tilflytning eller ændring i ejerforhold på en ejendom og når du udøver medlemsaktiviteter, fx ved generalforsamlinger hvor deltagerlister og referater efterfølgende uploades til foreningens hjemmeside.

Tidligere års referater findes på hjemmesiden www.vanlosehoj.dk og disse redigeres ikke, findes der oplysning om dig her, som du ønsker redigeret eller slettet, skal du kontakte foreningens bestyrelse. Fremadrettet vil proceduren for generalforsamlinger ændres og persondata vil ikke længere fremgå af deltagerlister og referater.

Oplysninger indsamles og anvendes kun for at kunne administrere dit medlemskab, dokumentere og effektuere foreningens virke. Ligeledes bruges dine oplysninger for, at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige forhold i foreningen eller udefra kommende forhold som er relevante for dig, fx fra Københavns Kommune eller Grundejersammenslutningen i Vanløse. Oplysninger vil ikke blive videregivet i markedsføringsøjemed.

Vanløsehøjs Vejlag indsamler og opbevarer ikke personfølsomme data.

Foreningen indsamler og opbevarer følgende oplysninger om dig:

Navn, adresse, matrikelnummer/parcelnummer/løbenummer, dato for tilflytning, dato for fraflytning samt oplysninger tilvejebragt i foreningsarbejde, fx et forslag stillet eller en kommentar givet ved en generalforsamling. Der føres ligeledes opgørelser over eventuelle restancer i kontingentbetaling, alene bestyrelsen for foreningen har adgang til dine oplysninger, dog med undtagelse af førnævnte oplysninger som findes i tidligere offentliggjorte referater og deltagerlister fra generalforsamlinger.

Vanløsehøjs Vejlag deler dine personoplysninger

Foreningen deler i visse tilfælde de personoplysninger, som behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • a. Ejendomsmæglere. Foreningen har pligt til at svare på henvendelser fra Ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i foreningens område.
  • b. Offentlig instans som fx Københavns Kommune såfremt det er påkrævet for at kunne gennemføre en sagsbehandling eller øvrigt arbejde pålagt bestyrelsen.
  • c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
    Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du eller foreningen anmoder om, for eksempel i forbindelse med salg af din ejendom eller ved effektuering af beslutninger truffet på generalforsamling.

Hvordan beskytter Vanløsehøjs Vejlag dine personoplysninger

Foreningen har sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og foreningen kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som foreningen behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@vanlosehoj.dk.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Vanløsehøjs Vejlag behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode foreningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Hvor længe opbevarer Vanløsehøjs Vejlag dine personoplysninger

Hos Vanløsehøjs Vejlag gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester du har krav på og så længe det er nødvendigt for at kunne administrere dit medlemskab eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Hvad sker der, når Vanløsehøjs Vejlag ændre denne persondatapolitik

Vanløsehøjs Vejlag opdaterer denne persondatapolitik for at sikre, at information givet til medlemmer er så præcis som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at foreningen løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Vanløsehøjs Vejlag dig besked ved førstkommende generalforsamling. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside www.vanlosehoj.dk og kan i øvrigt rekvireres ved at kontakte foreningen på mailadressen info@vanlosehoj.dk.

Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Download i PDF

På bestyrelsens vegne

Sanne Winsløv, formand
info@vanlosehoj.dk