Generel info

Vanløsehøj’s Vejlag er privat og der er medlemspligt (tinglyst servitut).

Medlemmerne omfatter Slotsherrensvej 47-63, Slotsherrensvej 52-86, Lindenborgvej 3-7, Lindenborgvej 4-10, Holsteinborgvej 1-5, Holsteinborgvej 4-10, Dragsholmvej 3-11, Dragsholmvej 4-8. Ialt 47 medlemmer og 49 parceller.

Det årlige kontingent er 1.800,-/parcel. Betalingen følger kalenderåret og forfalder i maj måned.

Der er ingen yderligere bidrag, ej heller planlagte ekstraordinære istandsættelsesarbejder.

Der er ingen fællesantenneanlæg.

Der skal ikke betales indskud til vejlag’et.

Vejlagets materiel til fælles brug

  • En kloakrenser. (opbevares for tiden hos Jørgen)
  • Et festtelt. 6×8 m. (opbevares for tiden hos Elo)
  • Hækkeklipper på batteri (opbevares hos Elo)
  • 3 hvide klapborde/foldeborde 170×85 (opbevares hos Sanne)
  • En meget stor split (også til at rense kloakker, afløb mm. (opbevares for tiden hos Lene Richardt)
  • En pladevibrator (opbevares midlertidigt hos Thomas Danborg)

Nyttige links hovedsageligt relateret til vores miljø i København:

Kampagnemateriale fra Vestegnens Vandsamarbejde
De slår et slag for at undgå brug af plantegifte (sprøjtemidler). Denne opfordring er hermed givet videre!
“Beskyt grundvandet – læs her hvordan!”

“Miljøpunkt Vanløse”

Vej & ParkRegler for snerydning og renholdelse i København

Drikkevandets hårdhed

Vanløse Grundejersammenslutning

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.
Vanløse Lokaludvalg

Uregelmæssigheder i affaldsafhentningen?
Skriv en mail til: Københavns Affaldsservice, Teknik- og Miljøforvaltningen: affald@tmf.kk.dk

Renere luft i Vanløse
Miljøzonen i København

Energitjenesten i København. Inspiration til at spare energi i boligen
Energitjenesten i København

Inspiration til at spare penge på telefon, bredbånd og internet
IT og Telestyrelsen

google earth

FORSLAG MODTAGES GERNE

TRYK HER