Vanløsehøj’s Vejlag er privat og der er medlemspligt (tinglyst servitut).

Medlemmerne omfatter Slotsherrensvej 47-63, Slotsherrensvej 52-86, Lindenborgvej 3-7, Lindenborgvej 4-10, Holsteinborgvej 1-5, Holsteinborgvej 4-10, Dragsholmvej 3-11, Dragsholmvej 4-8. Ialt 47 medlemmer og 49 parceller.

Det årlige kontingent er 1.800,-/parcel. Betalingen følger kalenderåret og forfalder i maj måned.

Der er ingen yderligere bidrag, ej heller planlagte ekstraordinære istandsættelsesarbejder.

Der er ingen fællesantenneanlæg.

Der skal ikke betales indskud til vejlag’et.

Vejlagets materiel til fælles brug:

  1. En kloakrenser. (opbevares for tiden hos Jørgen)
  2. Et festtelt. (opbevares for tiden hos Elo)
  3. En meget stor split (også til at rense kloakker, afløb mm. (opbevares for tiden hos Lene Richardt)
  4. En pladevibrator (opbevares midlertidigt hos Thomas Danborg)

Herunder findes nyttige links hovedsageligt relateret til vores miljø i København:

Det seneste jeg har modtaget er noget kampagnemateriale fra Vestegnens Vandsamarbejde. De slår et slag for at undgå brug af plantegifte (sprøjtemidler). Denne opfordring er hermed givet videre!
“Beskyt grundvandet – læs her hvordan!”

“Miljøpunkt Vanløse”

Vej & Park

Snerydning mm. i København:
Regler for snerydning og renholdelse

Drikkevandets hårdhed

Vanløse Grundejersammenslutning

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.
Vanløse Lokaludvalg

Uregelmæssigheder i affaldsafhentningen?

Skriv en mail til: Københavns Affaldsservice, Teknik- og Miljøforvaltningen. Klik her

Fra 1. november 2009 er der også udsigt til renere luft i Vanløse:
Miljøzonen i København

Energitjenesten i København. Inspiration til at spare energi i boligen:
Energitjenesten i København

Inspiration til at spare penge på telefon, bredbånd og internet:
IT og Telestyrelsen

google earth

FORSLAG MODTAGES GERNE

TRYK HER