Kontakt

Forslag modtages gerne…

“Medlemmer af foreningen opfordres til at melde sig ind i foreningens facebook gruppe”

  Vanløsehøjs Vejlag

  Vanløsehøj’s Vejlag er privat og der er medlemspligt (tinglyst servitut).

  Medlemmerne omfatter Slotsherrensvej 47-63, Slotsherrensvej 52-86, Lindenborgvej 3-7, Lindenborgvej 4-10, Holsteinborgvej 1-5, Holsteinborgvej 4-10, Dragsholmvej 3-11, Dragsholmvej 4-8. Ialt 47 medlemmer og 49 parceller.

  Det årlige kontingent er 1.800,-/parcel. Betalingen følger kalenderåret og forfalder i maj måned.
  Der er ingen yderligere bidrag, ej heller planlagte ekstraordinære istandsættelsesarbejder.
  Der er ingen fællesantenneanlæg.
  Der skal ikke betales indskud til vejlag’et.